De Beveiliging Specialist
een veilig en vertrouwd gevoel!

Defecte producten ouder dan 8 dagen worden in de gangbare RMA-procedure opgenomen, inhoudende dat ze eerst door ESSecurity.nl worden getest. Vervolgens, indien er een defect wordt geconstateerd, teruggestuurd naar onze leverancier. Lever bij het defecte product altijd een duidelijke, uitgebreide en vooral eenduidige klachtomschrijving in.

Als er geen defect wordt geconstateerd, of als er nog naar een mogelijke klacht gezocht moet worden, worden standaard onderzoekskosten in rekening gebracht, met een minimum van € 39,-. Dus bewaar altijd de volledige verpakking!